Nejprve k právnímu základu

Zákon na ochranu dat a zákon o ochraně dat v telekomunikačních službách chrání osobní údaje, tzn. data, která se vztahují k fyzickým osobám. Osobní údaje jsou informace, které mohou být přiřazeny k vaší osobě (např. údaje o vaší osobě, jméno, křestní jméno, telefonní číslo nebo emailová adresa). Nepatří sem informace, které nemohou být přímo spojeny s vaší skutečnou identitou.

Důležité informace

Ochrana vašeho soukromí při návštěvě naší internetové stránky je pro nás velice důležitá. Chceme vás proto informovat o tom, jaká data máme k dispozici a jaká opatření jsme na ochranu vašich dat učinili.
Při užívání naší internetové stránky schvalujete, že smíme určitá data shromažďovat. Zavazujeme se, sbírat data pouze do té míry, která je nezbytně nutná a to pouze v souladu s tímto prohlášením. Dále se zavazujeme, že budeme vaše data co nejlépe ochraňovat. Pokud s tím nebudete výslovně souhlasit, nebudou žádná osobní data předávána žádným našim partnerům nebo třetím osobám.
Při pouhé návštěvě naší internetové stránky zůstáváte v anonymitě, tzn. nezjišťujeme v tomto případě žádné osobní údaje. Za účelem statistiky zjišťujeme pouze anonymní informace, jako je jméno poskytovatele vašich internetových služeb, použitá IP adresa stránky, kterou jste navštívili a stránky, ze které jste návštěvu uskutečnili. Pouze v okamžiku, kdy nám zašlete nějaké sdělení či požadujete některé informace, požádáme vás o určité osobní údaje, které jsou potřeba pro poskytnutí dané služby.

Sběr a zpracování neosobních dat

V okamžiku přístupu uživatele na naši webovou stránku, tzn. při každém vyžádání souboru z tohoto serveru nebo při pokusu o toto vyžádání jsou data z tohoto kroku uložena do souboru provozního deníku (GoogleAnalytics). Tato data nejsou osobní; nemůžeme tedy vysledovat, který uživatel jaký soubor použil. Ani se nepokoušíme tyto informace zjišťovat.

V každém jednotlivém případě se při každém vyžádání uloží tento soubor dat:
• Jméno vyvolaného souboru
• Datum a čas vyžádání
• Přenesené množství dat
• Hlášení, zda bylo toto vyžádání úspěšné
• Hlášení, z jakého důvodu bylo toto vyžádání případně neúspěšné
• Jméno vašeho internetového poskytovatele (tzn. např. uvedeno pouze to, že některý uživatel ze Seznam.cz nebo Google.cz atd. vyhledal naši nabídku, za pomoci jakých klíčových slov ale není zde jméno)
• Případně operační systém a software prohledávacího programu vašeho počítače, či rozlišení zobrazovače
• Doby strávená na našich stránkách a vaše cesta procházení našeho webu.
• Také internetová stránka, ze které nás navštívíte

Veškeré tyto údaje používáme pouze ke statistickým účelům.

Užívání osobních dat, jejich předávání dále a účelová vazba

Osobní data se zjišťují pouze tehdy, kdy nám je sami uvedete např. na naší kontaktní stránce. Osobní data se zjišťují, zpracovávají a používají v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních dat pouze za účelem zajištění vámi požadované služby a zpracování vaší poptávky. Pokud při zpracování vašeho požadavku a užívání našich služeb využijeme služeb jiného poskytovatele, je tento poskytovatel služeb smluvně zavázán, dodržovat prohlášení na ochranu osobních údajů. Předávání vašich osobních dat probíhá vždy s vašim výhradním souhlasem a i v tomto případě pouze tehdy, kdy se nám tato třetí osoba zaváže dodržovat platná právní ustanovení na ochranu osobních dat.

 

OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky.

Osobní údaje, bezpečnost
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím - všechny data jsou skladována v zaheslované databázi. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno
a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží
a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako právnická osoba, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Shrnutí
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně.

 

Michal Marek (PARTS-SHOP) IČ: 16903862 

ŽL č.j.:OOZU/3919/2012/Ji/3MěÚ Černošice - Praha 2


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Heuréka - Ověřeno zákazníky